Cadre didactice

În anul școlar 2015/2016 grădinița va funcționa conform planului de școlarizare cu 470 de copii înscriși la 15 grupe program prelungit, repartizați pe nivel de vârstă astfel: 4 grupe mici, 5 grupe mijlocii și 6 grupe mari.  La cele 15 grupe vor preda educatoare calificate și cu experiență didactică. Cadrele didactice lucrează conform curriculumului preșcolar elaborat de MEN. În afara activităților educative desfășurate de educatoare, copiii participă și la cursuri opționale (curriculum la decizia scolii) susținute de partenerii educationali selectati de parinti (limba engleză, muzică vocală, pian, arte marțiale, balet și zumba kids), precum și multe activități extracurriculare (excursii tematice, vizite, concursuri, festivaluri, spectacole de teatru, Opera Comica pentru Copii si circ ).

Grădinița dispune atât de personal nedidactic (îngrijitoare, bucătărese, spălătoreasă, lenjereasă, mecanic), cât și de personal medical, având un cabinet medical utilat corespunzător. De asemenea avem cabinet propriu de consiliere psihopedagogică unde atât copiii cât și părinții pot primi asistență de specialitate.