Istoric

Grădinița Nr. 211 funcționează din 1973 în locația sa actuală din Str. Trapezului nr. 1A, în zona Bd. 1 Decembrie 1918.

Datorită numărului mare de solicitări ale părinților, în anul 2006 grădinița s-a extins prin construirea unui corp nou, în prezent având în total 15 săli de grupă cu triplă funcționalitate dotate corespunzător, pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a procesului educațional: mobilier adecvat vârstei si specificului prescolar, material didactic pentru toate domeniile de activitate, mijloace moderne de predare (laptopuri, internet în fiecare clasă, mijloace audio și video).